ทริปดอยหลวงเชียงดาว 3 วัน 2 คืน

ทริปดอยหลวงเชียงดาว 3 วัน 2 คืน

2,950 บาท / 1 ท่าน

วันแรก เดินทางถึง และ เข้าพักที่ เชียงดาวแค้มปิ้ง

(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทริป ครับ)

ลูกค้าสามารถมาพักที่เชียงดาวแค้มปิ้งก่อนได้

บรรยากาศยามค่ำคืน

หรือมาถึงเชียงดาวแค้มปิ้งหรือตัวอำเภอเชียงดาวก่อน 08.30 น. ในวันนัดหมายขึ้นดอยหลวง

ขึ้นดอยหลวงวันที่ 1

บรรยากาศยามเช้าที่เชียงดาวแค้มปิ้ง

08.30 น. ขึ้นรถ เพื่อไปจุดเริ่มเดินเท้า ที่หน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก(เด่นหญ้าขัด)

(ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)

ทางเชียงดาวแคมปิ้ง ใช้เส้นทางเดินขึ้นทางเด่นหญ้าขัด

(สวย และ เดินง่ายกว่าทางปางวัว)

รวมพลขึ้นรถ

10.00 น. เริ่มออกเดินเท้า จาก หน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก

(เส้นทางนี้เรียกว่า "เส้นทางเด่นหญ้าขัด" จุดเริ่มเดินอยู่ที่ หน่วยพิทักษ์ป่าฯ

ณ. จุดนี้ทางทีมงาน จะมีน้ำดื่มให้ลูกค้า อย่างน้อยท่าน ล่ะ 2 ขวด เพื่อติดตัว . ไว้ดื่มระหว่างทาง พร้อม กับอาหารกลางวัน เส้นทาง เดินประมาณ 8.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

สต๊าฟเริ่มอธิบายเส้นทางและข้อกำหนดต่างๆ