top of page

ทริปเก็บขยะบนดอยหลวงเชียงดาว

วันแรก เดินทางถึง และ เข้าพักที่ เชียงดาวแคมปิ้ง

 

หรือมาถึงเชียงดาวแคมปิ้งหรือตัวอำเภอเชียงดาวก่อน 03.00 น. ในวันที่ 19 มีนาคม 2560

 

03.00 น.           รวมตัว แบ่งทีม แจกน้ำดื่ม ขึ้นรถกระบะ ไปยังจุดเริ่มเดินเท้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ( ปางวัว )

 

04.00 น.           ถึง จุดเริ่มเดินเท้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ( ปางวัว ) แจ้งข้อควรระมัดระวัง และ รายล่ะเอียดกิจกรรม (อีกครั้ง )

 

                         

06.00 น.           พักรับประทานอาหารเช้า ตรง บริเวณ ดงน้อย (ประมาณครึ่งทาง )

 

08.00 น.           ถึงอ่างสลุง (บริเวณ เก็บขยะหลัก ) กำหนดโซนในการเก็บให้แต่ล่ะทีม เริ่มเก็บขยะ บริเวณอ่างสลุง

 

10.00 น.           ขึ้นยอดดอยหลวงเชียงดาว  เก็บขยะบนยอดดอย

 

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

13.00 น.           ออกเดินลง จากอ่างสลุง

17.00 น.           ถึง ปางวัว

 

18.00 น.           ถึงเชียงดาวแค้มปิ้ง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

                          ราคานี้ รวม อาหาร น้ำดื่ม ค่ารถ (ขึ้น - ลงปางวัว)

                          ของที่ลูกค้าต้องเตรียมมา

                          ถุงมือ ไฟฉาย

                          ทริปนี้เป็นทริปแบบ วันเดย์ (ขึ้น-ลงในวันเดียว)

                          ซึ่งค่อนข้างโหดควรเป็น ผู้มีร่างกายที่พร้อมระดับหนึ่ง

 

                          ขอบคุณครับ ติดต่อ 062 - 893 - 6156 อ๊าดเชียงดาว แค้มปิ้ง

bottom of page