ตารางขึ้นดอยหลวงเชียงดาว by Thai Northern Trek

ตารางขึ้นดอยหลวงเชียงดาว 

 

ทริปแบบ 2 วัน 1 คืน 

ราคา 2,850 บาท / ท่าน

 

เดือน พฤศจิกายน 2563

 
รอบวันอาทิตย์ที่  1    ถึง  วันจันทร์ที่         2  พ.ย. 63

รอบวันจันทร์ที่     2   ถึง วันอังคารที่       3  พ.ย. 63

รอบวันพฤหัสบดีที่    5    ถึง วันศุกร์ที่      6 พ.ย. 63
 

รอบวันอาทิตย์ที่  8    ถึง วันจันทร์ที่         9   พ.ย. 63

รอบวันจันทร์ที่    9     ถึง วันอังคารที่      10  พ.ย. 63

รอบวันพฤหัสบดีที่    12    ถึง วันศุกร์ที่    13 พ.ย. 63

รอบวันอาทิตย์ที่  15    ถึง วันจันทร์ที่       16  พ.ย. 63

รอบวันจันทร์ที่   16     ถึง วันอังคารที่      17  พ.ย. 63

รอบวันพฤหัสบดีที่    19   ถึง วันศุกร์ที่    20 พ.ย. 63
 

รอบวันอาทิตย์ที่  22   ถึง วันจันทร์ที่       23  พ.ย. 63

รอบวันจันทร์ที่   23  ถึง วันอังคารที่      24   พ.ย. 63

รอบวันพฤหัสบดีที่   26  ถึง วันศุกร์ที่    27 พ.ย. 63
รอบวันอาทิตย์ที่  29    ถึง วันจันทร์ที่     30 พ.ย. 63
รอบวันจันทร์ที่   30  ถึง วันอังคารที่      1
 ธ.ค. 63
 

เดือน ธันวาคม 2563

 
รอบวันพฤหัสบดีที่    3   ถึง วันศุกร์ที่    4  ธ.ค. 63
รอบวันอาทิตย์ที่  6    ถึง  วันจันทร์ที่     7  ธ.ค. 63

รอบวันจันทร์ที่     7   ถึง วันอังคารที่     8  ธ.ค. 63
 

รอบวันพฤหัสบดีที่  10   ถึง วันศุกร์ที่   11  ธ.ค. 63
รอบวันอาทิตย์ที่  13    ถึง วันจันทร์ที่   14   ธ.ค. 63

รอบวันจันทร์ที่     14   ถึง วันอังคารที่  15  ธ.ค. 63
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    17   ถึง วันศุกร์ที่      18  ธ.ค. 63

รอบวันอาทิตย์ที่  20    ถึง วันจันทร์ที่        21  ธ.ค. 63

รอบวันจันทร์ที่     21   ถึง วันอังคารที่       22 ธ.ค. 63
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    24    ถึง วันศุกร์ที่      25  ธ.ค. 63
รอบวันอาทิตย์ที่  27    ถึง วันจันทร์ที่        28  ธ.ค. 63

รอบวันจันทร์ที่     28   ถึง วันอังคารที่      29 ธ.ค. 63

เดือน มกราคม 2564

รอบวันพฤหัสบดีที่    31    ถึง วันศุกร์ที่      1 .ค. 64

รอบวันศุกร์ที่             1   ถึง วันเสาร์ที่      2  .ค. 64

รอบวันเสาร์ที่             2   ถึง วันอาทิตย์ที่   3  .ค. 64

รอบวันอาทิตย์ที่        3   ถึง วันจันทร์ที่      4 .ค. 64

รอบวันจันทร์ที่           4   ถึง  วันอังคารที่   5 ม.ค. 64
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    7    ถึง วันศุกร์ที่      8 .ค. 64  

รอบวันศุกร์ที่            8   ถึง วันเสาร์ที่      9 .ค. 64

รอบวันเสาร์ที่            9   ถึง วันอาทิตย์ที่   10  .ค. 64

รอบวันอาทิตย์ที่        10   ถึง วันจันทร์ที่      11 .ค. 64

รอบวันจันทร์ที่           11   ถึง  วันอังคารที่   12 ม.ค. 64
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    14    ถึง วันศุกร์ที่      15 .ค. 64  

รอบวันศุกร์ที่             15   ถึง วันเสาร์ที่      16  .ค. 64

รอบวันเสาร์ที่           16  ถึง วันอาทิตย์ที่   17  .ค. 64

รอบวันอาทิตย์ที่        17   ถึง วันจันทร์ที่    18 .ค. 64

รอบวันจันทร์ที่          18  ถึง  วันอังคารที่   19 ม.ค. 64
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    21   ถึง วันศุกร์ที่      22 .ค. 64  

รอบวันศุกร์ที่             22   ถึง วันเสาร์ที่      23  .ค. 64

รอบวันเสาร์ที่          23   ถึง วันอาทิตย์ที่   24  .ค. 64

รอบวันอาทิตย์ที่        24   ถึง วันจันทร์ที่     25 .ค. 64

รอบวันจันทร์ที่           25 ถึง  วันอังคารที่  26 ม.ค. 64
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    28  ถึง วันศุกร์ที่      29 .ค. 64  

รอบวันศุกร์ที่             29   ถึง วันเสาร์ที่      30  .ค. 64

รอบวันเสาร์ที่         30   ถึง วันอาทิตย์ที่   31  .ค. 64

รอบวันอาทิตย์ที่        31  ถึง วันจันทร์ที่    1 ก.พ 64

รอบวันจันทร์ที่           25 ถึง  วันอังคารที่  26 ม.ค. 64

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
 

รอบวันจันทร์ที่           1 ถึง  วันอังคารที่  2  ก.พ. 64
รอบวันพฤหัสบดีที่     4   ถึง วันศุกร์ที่      5 ก.พ. 64  

รอบวันศุกร์ที่            5   ถึง วันเสาร์ที่     6  ก.พ. 64

รอบวันเสาร์ที่            6   ถึง วันอาทิตย์ที่   7  ก.พ. 64

รอบวันอาทิตย์ที่      7   ถึง วันจันทร์ที่      8 ก.พ. 64

รอบวันจันทร์ที่           8  ถึง  วันอังคารที่  9 ก.พ. 64
 

รอบวันพฤหัสบดีที่     11   ถึง วันศุกร์ที่     12 ก.พ. 64   

รอบวันศุกร์ที่             12   ถึง วันเสาร์ที่     13  ก.พ. 64

รอบวันเสาร์ที่            13   ถึง วันอาทิตย์ที่  14  ก.พ. 64

รอบวันอาทิตย์ที่        14  ถึง วันจันทร์ที่    15 ก.พ. 64

รอบวันจันทร์ที่           15 ถึง  วันอังคารที่   16 ก.พ. 64
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    18    ถึง วันศุกร์ที่      19 ก.พ. 64

รอบวันศุกร์ที่             19   ถึง วันเสาร์ที่     20  ก.พ. 64

รอบวันเสาร์ที่             20  ถึง วันอาทิตย์ที่  21 ก.พ. 64

รอบวันอาทิตย์ที่       21   ถึง วันจันทร์ที่      22 ก.พ. 64

รอบวันจันทร์ที่         22   ถึง  วันอังคารที่   23 ก.พ. 64
 

รอบวันพฤหัสบดีที่    25   ถึง วันศุกร์ที่      26 ก.พ.   64

รอบวันศุกร์ที่           26   ถึง วันเสาร์ที่      27 ก.พ. 64

รอบวันเสาร์ที่          27  ถึง วันอาทิตย์ที่   28  ก.พ. 64

ทริปดอยหลวงเชียงดาว 2 วัน 1 คืน
2,850 บาท / 1 ท่าน

ราคานี้ รวม อาหาร 4 มื้อ (ไม่มีมื้อเช้าของวันแรกนะครับ) 
น้ำดื่ม เต๊นท์ที่พักที่อ่างสลุงค่า ธรรมเนียม ค่ารถ (จากเชียงดาวแค้มปิ้งถึงจุดเริ่มเดิน ) ประกันอุบัติเหตุ และ

ลูกหาบแบกของส่วนกลาง เต๊นท์ น้ำ อาหาร

ของที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง 
เครื่องกันหนาว ถุงมือ ไฟฉาย ถุงนอน
(ถุงนอนหากไม่มีสามารถเช่าของเชียงดาวแคมปิ้งได้ 150 บาท)

ของใช้ส่วนตัว สิ่งของเหล่านี้ลูกค้าต้องแบกเองนะครับ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการลูกหาบให้แบกสัมภาระส่วนตัว
มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 100 บาท / สัมภาระ 1 กิโลกรัม ครับ 
ต้องแจ้งล่วงหน้า
( ของใช้ที่ไม่ใช้บนดอยหลวงสามารถฝากไว้ที่ ร้าน Kamp)

ปล. บนดอยหลวงจะไม่ได้อาบน้ำนะครับ ไม่ต้องนำสบู่หรือแชมพูขึ้นไปนะครับ

วิธีการจอง ลูกค้าสามารถส่งข้อความไปที่กล่องข้อความในเพจ FB : Thai Northern Trek แจ้งวันที่ลูกค้าต้องการจะขึ้น และจำนวนคนที่จะขึ้นในข้อความได้เลยครับ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 062 - 893 - 6156 Thai Northern Trek