ดอยสามพี่น้องยามเมฆหมอกพัดผ่าน
ดอยสามพี่น้องยามเมฆหมอกพัดผ่าน
press to zoom
แม่คะนิ้งขาวโพลน
แม่คะนิ้งขาวโพลน
press to zoom
มุมมองจากดอยแม่ตะมาน
มุมมองจากดอยแม่ตะมาน
press to zoom
ทะเลหมอก รอบยอดดอยหลวง
ทะเลหมอก รอบยอดดอยหลวง
press to zoom
ทะเลหมอกสุดตา
ทะเลหมอกสุดตา
press to zoom
ภูเขาที่สูงอันดับ 3 ของประเทศ
ภูเขาที่สูงอันดับ 3 ของประเทศ
press to zoom
หมอกที่แทบจะ แทบเท้า
หมอกที่แทบจะ แทบเท้า
press to zoom
หมอกที่ฟุ้งจนคลุมยอดดอย
หมอกที่ฟุ้งจนคลุมยอดดอย
press to zoom
ทะเลหมอกที่รายรอบดอยหลวงเชียงดาว
ทะเลหมอกที่รายรอบดอยหลวงเชียงดาว
press to zoom